English

Sonraíochtaí Teicniúla & Treoirnótaí

Tá roinnt sonraíochtaí teicniúla agus treoirnótaí ullmhaithe ag an OPW, a úsáidtear nuair atá obair á coimisiúnú; mar shampla, scéimeanna um fhaoiseamh tuile a dhearadh agus mapaí tuile a ullmhú. Féadfaidh údaráis eile iad seo a fheidhmiú de réir mar is cuí sa chás go bhfuil sé ar intinn oibriú leis an OPW.

Féadfar sonraí iomlána agus rochtain ar na doiciméid seo a fháil ar opw.ie