English

Ráiteas maidir le hInrochtaineacht

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí tiomanta chun faisnéis agus seirbhísí a chur ar fáil, atá ar fáil go hiomlán dár gcustaiméirí uile. Aidhm an tsuímh ghréasáin seo is ea go mbeidh sé chomh hinrochtana agus is féidir is cuma faoi chumas nó míchumas an úsáideora. Le dearadh maith déantar an rochtain a fheabhsú do gach úsáideoir. Rinneadh é a dhearadh i gcomhréir le Treoirlínte WC3 um Inrochtaineacht ar Ábhar Gréasáin. Comhlíontar an chuid is mó de na seicphointí 1, 2 agus 3 tosaíochta faoi réir soiléirithe áirithe mar atá leagtha amach thíos:

Dearadh an tSuímh Ghréasáin

Rinneadh forbairt ar an suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as HTML5 agus Stílbhileoga Cascáideacha, atá furasta le léamh ar an scáileán agus níos inrochtana. Rinneadh é a dhearadh ar bhealach ina seachnaítear tranglam agus ina gcuirtear stíl nascleanúna chomhsheasmhach. Trí úsáid a bhaint as dathanna, mionrianta agus naisc chuig na príomhréimsí téamacha ar gach leathanach is féidir nascleanúint níos éasca a dhéanamh.

Tá an t-ábhar ar an suíomh gréasáin deighilte ó na gnéithe láithreoireachta, agus dá bhrí sin tá sé ar fáil do chuairteoirí a úsáideann teicneolaíochtaí ar nós léitheoirí scáileáin.

Rinneadh an suíomh gréasáin a dhearadh timpeall limistéar réigiúnacha le bheith éasca le nascleanúint a dhéanamh.

Clómhéid

Bain úsáid as do shocruithe brabhsálaí.

Cuardach

Google

Íomhánna

Tá tuairiscí ALT ag gach íomhá ach amháin más cinn mhaisiúla iad agus sa chás sin tá luachanna neamhnitheacha acu.

Táblaí

Baineadh úsáid as an líon is lú táblaí agus is féidir ar an suíomh.

Tástáil Brabhsálaí

Tá an suíomh gréasáin curtha i gcód do na caighdeáin HTML atá le teacht. Rinneadh gach leathanach a fhíorú trí úsáid a bhaint as bailíochtóir Eagrúcháin W3. Chomh maith leis sin déantar samplaí de leathanaigh a sheiceáil trí úsáid a bhaint as na brabhsálaithe seo a leanas:

Ríomhaire Pearsanta (PC)

An dá leagan deireanacha de Opera, Firefox, Chrome agus Internet Explorer

MAC

An dá leagan deireanacha de Safari, Opera, Firefox agus Chrome

Féadfaidh brabhsálaithe níos sine rochtain a dhéanamh ar an suíomh gréasáin cé nach mbeidh leagan amach grafach ag an ábhar de bharr easpa comhoiriúnachta CSS laistigh den bhrabhsálaí.

An Inrochtaineacht á cothabháil

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí tiomanta do chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh ar inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin seo. Mar chuid den phróiseas seo fáiltímid roimh aon tuairim, moltaí nó mionsonraí fadhbanna a aimsíonn úsáideoirí.