English

Bainistiú Priacal Tuile – Achoimre Contae

Cuimsíonn an Tuarascáil Achoimreach Contae ar Bhainistiú Priacal Tuile eolas faoi na réimsí seo a leanas;

  • Mórscéimeanna um Fhaoiseamh Tuile
  • Eolas maidir le “Mionscéimeanna” PBPT faoi threoir na n-Údarás Aitiúil
  • Scéim Mionoibreacha um Maolú Tuile agus Cosaint Chósta
  • Cothabháil déanta faoin Acht um Dhraenáil Artaireach 1945
  • Forbhreathnú ar na Pleananna um Bainistiú Priacal Tuile 2018

Roghnaigh contae chun an t-eolas atá uait a fheiceáil/íoslódáil .