English

Fáilte chuig FloodInfo.ieMar a bhfuil fáil ar Phleananna Tuile agus Mapaí Tuile atá forbartha ag an OPW agus eolas faoi Bhainistiú Priacal Tuile in Éirinn.

Seolann an tAire "Boxer" Moran suíomh gréasáin nua Floodinfo.ie - 3 Bealtaine 2018

Léigh Teachtaireachtaí Eochair

Bainistiú Priacal Tuile

Is é Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) an phríomhghníomhaireacht um bainistiú priacal tuile in Éirinn. Ó 1995 anuas tá infheistíocht déanta againn ar scéimeanna faoisimh tuile chun pobail a chosaint.

Tá staidéar agus measúnú déanta anois ag an OPW ar phriacal tuile in Éirinn. Dhíríomar ar limistéir atá ar phriacal suntasach ar fud na tíre, thar 300 pobal.

Chruthaíomar Mapaí Tuile chun léiriú a dhéanamh ar phriacal reatha agus dóchúil tuile. Leagtar amach ins na Pleananna Tuile conas a dhéanfar an priacal tuile sin a bhainistiú trí infheistíocht i scéimeanna faoisimh tuile agus bearta eile pholasaí.

Léigh Tuilleadh

Pleananna Tuile

Sonraíonn na Pleananna Tuile an priacal tuile agus na bearta indéanta molta um bainistiú priacal tuile le haghaidh 300 limistéar atá ar phriacal suntasach tuile ar fud na tíre.

Tá Pleananna Tuile ar leith ullmhaithe le haghaidh gach ceann den 29 nAbhantrach a chuimsíonn an 300 pobal.

Leagtar amach ins na Pleananna seo an bealach ar aghaidh maidir le cinntí infheistíochta agus polasaí don 5-10 mbliana atá romhainn amach.

Leis an amharcóir Pleananna Tuile féadfaidh úsáideoirí na bearta atá in áit agus molta le haghaidh áiteanna ar fud na tíre a fheiceáil.

Léigh Tuilleadh

Mapaí Tuile

Tugann na Mapaí Tuile léiriú mionsonraithe ar phriacal tuile le haghaidh réimse cásanna ócáide tuile ar a n-áirítear athrú aeráide.

Bhí na Mapaí Tuile mar bhonn eolais chun na Pleananna Tuile agus na bearta atá molta le feidhmiú a fhorbairt.

Tacaíonn na Mapaí Tuile le pleanáil agus freagairt éigeandála agus tugann siad deis d’úinéirí maoine ullmhú a dhéanamh le haghaidh ócáidí dóchúla tuile.

Leis an amharcóir Mapaí Tuile féádfaidh úsáideoirí réimse mapaí le haghaidh áiteanna ar leith agus eolas faoi ócáidí tuile roimhe seo a fheiceáil.

Léigh Tuilleadh