English

Clár um Athbhreithniú Mapa Tuile

Forbhreithniú an Chláir

Faoin Chlár Náisiúnta um Measúnu agus Bainistiú Priacal Tuile Abhantraí (MBPTA) agus mar chuid de Scéimeanna Cosanta Tuile, chruthaigh OPW Mapaí Réamh-Mheastacha Tuile de thoradh ar anailís agus samhaltú mionsonraithe innealtóireachta. Féadfaidh uasdhátú agus athchoiriú ar na Mapaí Tuile seo a bheith riachtanach ó am go céile mar gheall ar athrú ar chúinsí fisiciúla, earráidí a aimsiú nó fianaise ar leith eile.

An Próiseas um Athbhreithniú Mapa Tuile

Is próiseas déchéimeach é Athbhreithniú Mapa Tuile, agus beart scagtha sa chéad chéim. Sa chás go bhfuil dóthain fianaise ar fáil nach léiríonn an Mapa Tuile a foilsíodh na cúinsí reatha, déanfaidh OPW athbhreithniú mionsonraithe ar an limistéar atá i gceist.

Um eolas iomlán faoin Chlár um Athbhreithniú Mapa Tuil, féach an Clár um Athbhreithniú Mapa Tuile – Treoirnóta .

Iarratas ar Athbhreithniú Nua Mapa Tuile

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar Athbhreithniú Nua Mapa Tuile, cuir isteach Foirm Iarratais um Athbhreithniú Mapa Tuile chuig floodinfo@opw.ie.

Cuir isteach Aiseolas ar Chomhairliúchán Mapa

Foilseofar thíos Dréacht-Mhapaí Tuile athchóirithe ar feadh tréimhse 30 lá um chomhairliúchán poiblí.

Cuir isteach aon aiseolas, ag tagairt don Athbhreithniú Mapa ar leith chomh maith le tuairimí mionsonraithe chuig floodinfo@opw.ie, laistigh den tréimhse chomhairliúcháin atá luaite.

Scéimeanna Cosanta Tuile

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) freagrach as feidhmiú scéimeanna áitiúla cosanta tuile a threorú agus a chomhordú, chun cathracha, bailte móra agus sráidbhailte a chosaint ar thuilte, go díreach nó i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla bainteacha.

Sa chás go bhfuil Scéimeanna Cosanta Tuile críochnaithe, déanfar Mapaí Tuile a uasdhátú agus a sholáthar. Scrúdaítear na Mapaí Tuile seo ag na céimeanna éagsúla den Scéim Cosanta Tuile lena mbainieann siad. Um eolas maidir le Scéimeanna Cosanta Tuile atá ar bun, críochnaithe nó le hoibriú feasta, agus naisc tionscadail ar an suíomh gréasáin, féach an Leathanach Eolais faoi Scéimeanna Cosanta Tuile.

Díolúintí ó Athbhreithniú

Clúdaíonn an Clár um Athbhreithniú Mapa Tuile iad seo a leanas amháin:

  • Mapaí Tuile Réamh-Mheastacha pobalbhunaithe OPW faoin Chlár Náisiúnta MBPTA; agus
  • Mapaí Tuile Réamh-Mheastacha a cruthaíodh mar chuid de Scéimeanna Cosanta Tuile

Ní chlúdaíonn an clár mapaí náisiúnta priacal tuile táscacha – mar shampla, Mapaí Náisiúnta Táscacha Abhann nó Mapaí Náisiúnta Priacal Tuile Chósta.

Ní chruthóidh an Clár um Athbhreithniú Mapa Tuile Mapaí Tuile um Measúnú Priacal Tuile maidir le láithreacha ar leith. Ní cuspóir ag Mapaí Tuile maoine aonair a léiriú faoi phriacal tuile. Is mapaí pobalbhunaithe iad.

Comhairliúcháin Mapa Reatha (0)

Athbhreithniú ar Mhapa Contae Áit Tréimhse Chomhairliúcháin Cur Síos

Limistéir atá faoi Athbhreithniú faoi láthair (39)

Athbhreithniú ar Mhapa Contae Áit Review Start Cur Síos Status
MR021 Wicklow Avoca 29/08/2019 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR022 Kildare, Dublin Hazelhatch 18/10/2018 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR023 Dublin Old Connaught/Wilford 06/02/2020 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR024 Tipperary Nenagh 22/02/2019 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR052 Galway Tuam 02/06/2021 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR017 Dublin Balgriffin 04/02/2020 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR034 Limerick Annacotty 01/10/2019 Error identifed in Flood Map source data Post Consultation
MR027 Dublin Dublin City- South Campshires 01/01/2020 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR003 Dublin Dundrum 01/01/2019 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR030 Dublin Monkstown 28/03/2019 Critical Gap in CFRAM Mapping Under Review
MR002 Kerry Tralee (Cuil Didin) 22/11/2018 Error identified in Flood Map source data Under Review
MR009 Dublin Skerries 03/12/2019 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR056 Meath Ratoath 26/05/2021 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR036 Kildare Johnstown (Naas) 01/01/2020 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR037 Leitrim Mohill 29/01/2020 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR043 Limerick Dromcolliher 20/04/2020 Critical Gap in CFRAM Mapping Under Review
MR006 Dublin, Meath Clonee (Tolka) , Mulhuddart, Dublin City 01/12/2017 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR044 Galway Dunkellin 21/05/2020 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR051 Carlow Carlow 21/10/2020 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR057 Galway Claregalway 14/04/2021 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR013 Kildare, Meath Kilcock 16/04/2019 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR058 Louth Bellurgan 06/07/2021 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR012 Kilkenny Kilkenny Breagagh 26/02/2019 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR014 Dublin Dublin Rivers - Elm Park Stream 17/09/2013 Critical Gap in CFRAM Mapping Under Review
MR015 Dublin Dublin Rivers - Furry Glen 17/09/2013 Critical Gap in CFRAM Mapping Under Review
MR016 Offaly Tullamore 30/11/2018 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR063 Kildare, Dublin Hazelhatch 21/01/2022 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR018 Dublin Malahide (Gaybrook) 23/10/2018 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR064 Clare Ennis 31/01/2022 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR075 Offaly Clodiagh River 21/02/2023 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR065 Clare Sixmilebridge 18/05/2022 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR050 Sligo Rathbraghan 16/10/2020 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR069 Kilkenny, Wexford, Waterford River Barrow (Cheekpoint) 10/08/2022 Error identifed in Flood Map source data Under Review
MR010 Wicklow Bray 19/11/2018 Flood Relief Scheme completed/on-going Under Review
MR060 Cork, Laois M8/M7 CFRAM MPW 07/07/2021 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR068 Dublin Greenougue - Camac 25/07/2022 Hydraulic conditions have changed Under Review
MR059 Limerick Limerick City 23/08/2021 Error identifed in Flood Map source data Post Consultation
MR019 Galway Maree Rd, Oranmore 10/12/2018 Hydraulic Conditions have Changed Post Consultation
MR029 Louth Drogheda (M1) 12/06/2019 Flood Relief Scheme completed/on-going Post Consultation

Athbhreithniú Mapa roimhe seo (0)

Athbhreithniú ar Mhapa Contae Áit Review Closed Cur Síos Outcome