Measúnacht Chomhshaiol

Le cur isteach ar ball.

 

 
Document type 1

Document

Document

Document

 
 

Áirítear san Achar Staidéir

  • Achair a bhfuiltear ag moladh oibreacha fisiciúla a thógáil iontu, agus rochtain agus cothabháil a dhéanamh orthu, mar chuid de scéim inrite ar bith;
  • Achair arb é an rún go mbeidh leas agus cosaint ar fáil dóibh óna leithéid de scéim; agus
  • Faid an chainéil abhann / srutha suas agus síos ar dócha go mbeidh tionchar hiodrálach orthu ó scéim ar bith dá leithéid.

 

Shainaithin staidéir CFRAMS saincheisteanna tuile nó saincheisteanna féideartha tuilte ag na Céanna agus bóthar an chósta, agus an Tanyard. Cuireadh Sruthchúrsa an Mhuilinn Nua le sruthchúrsaí aitheanta CFRAM i ndiaidh measúnuithe siúlóide ar an suíomh ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus i gcomhar le hInnealtóirí Ceantair. Cruthóidh an tionscadal seo samhail tuile chun teagmhais tuilte a ionsamhlú, le sonraí faoin cheartfhíorú talún san áireamh a bhaileoidh an fhoireann le haghaidh suirbhéanna agus siúlóidí ar na suíomhanna.

 
Seo a leanas na heagraíochtaí atá mar bhonn ag Grúpa Stiúrtha na Scéime Fóirithinte Tuilte. Beidh cruinnithe míosúla ann chun dul chun cinn an tionscadail a phlé agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhúshláin theicniúla atá feicthe nó le feiceáil againn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie