Amfhráma

Choimisiúnaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh, le tacaíocht ó Ghrúpa Stiúrtha ina raibh Oifig na nOibreacha Poiblí agus Comhairle Contae Cheatharlach, ByrneLooby chun Scéim Faoisimh ó Thuilte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do Ghráig na Manach-Thigh na hInse. Tá cúig chéim sa tionscadal (Nóta: Níl sna dátaí ach an meastachán is fearr ag tráth an scríofa)

 

Céim 1

Forbairt agus Réamhdhearadh na Scéime

Críochnaithe ag Ráithe 3 2021

Céim  2

An Bealach Soláthair Reachtúil agus an Taispeántas Poiblí a Phleanáil

Críochnaithe ag Ráithe 2 2022

Céim 3

Dearadh Mionsonraithe, Deimhniú agus Tairiscint

Críochnaithe ag Ráithe 4 2022

Céim 4

Maoirsiú na Tógála 

Críochnaithe ag Ráithe 4 2024

Céim 5

Aistriú na nOibreacha

Críochnaithe ag Ráithe 1 2026


 

Céim 1 – Forbairt agus Réamhdhearadh na Scéime

  • Suirbhéireachtaí Hidriméadracha agus Timpeallachta
  • Anailís Hidreolaíoch agus Hiodrálach ar na sruthchúrsaí
  • Breithmheas agus roghnú na roghanna faoisimh ó thuilte
  • Measúnuithe Timpeallachta
  • Comhairliúchán Poiblí

Céim 2 – An Bealach Soláthair Reachtúil agus an Taispeántas Poiblí a Phleanáil

  • An Próiseas Iarratas Pleanála
  • Taispeántas Poiblí

Céim 3 – Dearadh Mionsonraithe, Deimhniú agus Tairiscint 

  • Dearadh mionsonraithe struchtúrach na Rogha Deiridh
  • Deimhniú ón Aire
  • Tairiscint a chur amach do sheirbhísí tógála


Céim 4 – Maoirsiú na Tógála 


Céim 5 – Aistriú na nOibreacha
 


 

Copyright 2020, All rights reserved

Privacy Statement

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie