Teagmháil a Dhéanamh Linn

 

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn maidir leis an tionscadal seo, bheadh ball dár bhfoireann sásta labhairt leat. Is féidir teagmháil a dhéanamh trí na sonraí seo a leanas a úsáid:

ar ríomhphost ag GTFRS@ByrneLooby.com
ar an nguthán ag 021-2407988
nó sa phost chuig Bainisteoir Tionscadal SFT Ghráig na Manach-Thigh na hInse, ByrneLooby, Foirgneamh 2100, Páirc Ghnó Aerfort Chorcaí, Bóthar Chionn tSáile, Corcaigh, T12 KV8R

 

Copyright 2020, All rights reserved

Privacy Statement

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie