Plé leis an bPobal agus le Páirtithe Leasmhara

 

Beidh deiseanna ann le linn an Tionscadail a bheith páirteach i gcomhairliúchán poiblí, agus chomh maith leis sin beidh eolas faoin tionscadal agus nuashonruithe faoin dul chun cinn á gcur amach tríd an suíomh gréasáin seo agus trí imeachtaí comhairliúcháin.

Iarrtar ar an phobal bheith páirteach sna hImeachtaí Comhairliúcháin Phoiblí a bheifear a reáchtáil ag céimeanna éagsúla le linn an tionscadail.

Beidh an chéad imeacht sa Chomhairliúchán Phoiblí (PCE) ag iarraidh tuairimí tosaigh ón phobal agus ó pháirtithe leasmhara eile maidir leis na saincheisteanna a bheidh le breithniú agus an Staidéar ar Chonstaicí Comhshaoil, agus ar chóir don Scéim ina hiomláine tabhairt fúthu.  

Beidh an dara PCE ann mar chlabhsúr chomh luath agus a dhéanfar scéim roghnaithe a aithint agus a chomhaontú leis an ghrúpa stiúrtha. Déanfar breithniú ar na tráchtanna agus ar na ceisteanna a ardaíodh sa chomhairliúchán phoiblí i ndearadh na Scéime agus le linn an Ráitis Tionchair Natura agus an Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta a réiteach.

Is féidir dul i dteagmháil le foireann an tionscadail le ceisteanna / aighneachtaí de ríomhphost agus sa phost.

 

Ríomhphost: Ballybofey-StranorlarFRS@ByrneLooby.com

 

Sa phost:              

 

Faoi chúram:               Bainisteoir Tionscadail SCT Bealach Fhéich/Srath an Urláir

                                    ByrneLooby

                                    Foirgneamh 2100 Páirc Ghnó Aerofort Chorcaí

                                    Bóthar Chionn tSáile

                                    Corcaigh, T12 KV8R

R-Phost:                      Ballybofey-Stranorlar@ByrneLooby.com

Glaoigh ar:                   +353 (0) 21 240 7988

 

Más mian leat bualadh le ball d’fhoireann an tionscadail go pearsanta, beidh ionadaithe i Bealach Fheich agus Srath an Urláir an 12 Deireadh Fómhair 2021 ó 6pm go 8pm.

Tabhair faoi deara le do thoil go ndéanfar comhairliúcháin phearsanta ar iarratas agus go docht trí choinne amháin. Más mian leat coinne a dhéanamh, téigh i dteagmháil le do thoil le hAonad Scéimeanna um Fhaoiseamh ó Thuilte Chomhairle Contae Dhún na nGall ar 074 9153900 nó seol ríomhphost chuig floodreliefschemes@donegalcoco.ie

 

Dátaí Tábhachtacha don Chomhairliúchán Phoiblí

 

Céim I An Chéad Chomhairliúchán Poiblí

Tionólfar an chéad Imeacht Comhairliúcháin Phoiblí oscailte ón Luan 27 Meán Fómhair go dtí an Aoine 22 Deireadh Fómhair.

 

Céim I An Comhairliúcháin Poiblí Deiridh

Socrófar dáta agus am don dara Comhairliúchán Poiblí chomh luath agus a shainaithneofar scéim roghnaithe agus a chomhaontófar sin leis an ghrúpa stiúrtha. Cuirfear baill den phobal ar an eolas faoi na socruithe roimh an chomhairliúchán.

 

Déanfar an tEolas ar fad faoi Imeachtaí an Chomhairliúcháin Phoiblí a uaslódáil ar an rannóg ‘Cáipéisíocht an Tionscadail’ ar an suíomh gréasáin, in éineacht leis an cheistneoir aiseolais, ar féidir é a chur ar ais chuig oifig an tionscadail sa phost nó tríd an ríomhphost, le haghaidh a bhreithnithe.

 

Le hÍoslódáil

Imeacht Comhairliúcháin Phoiblí Uimh.1

Bealach Fhéich agus Srath and Urláir Bileog

Bealach Fhéich agus Srath an Urláir Ceistneoir

 

Beidh Taispeántas Poiblí ann freisin mar chuid den phróiseas reachtúil pleanála i gCéim II den tionscadal.

Dátaí Tábhachtacha don Chomhairliúchán Phoiblí

Lá Comhairliúcháin 1

Ó Luan 27 Meán Fómhair go hAoine 22ú Deireadh
Fómhair 2021

Lá Comhairliúcháin 2

Fos le teacht

Lá Comhairliúcháin 3

Fos le teacht

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie