Rannpháirtíocht an Phobail agus le Páirtithe Leasmhara

Chun an tionscadal seo a chur i gcrích go rathúil, rachfar i gcomhairle leis an bpobal agus leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir. 

Tugaimid cuireadh do chónaitheoirí, gnólachtaí agus do pháirtithe leasmhara chun teagmháil a dhéanamh leis an bhFoireann Tionscadail. Ba mhaith linn go gcuirfeá ar an eolas sinn, mar sin féin, faoi d’eispéireas le linn tuilte roimhe seo. Cuirfidh Pictiúir/ Físeáin a glacadh ar lá/ oíche aon tuilte roimhe seo a raibh eispéireas agat orthu eolas ar fáil dúinn. 

Cuirimid fáilte, ag an gcéim luath seo, roimh aon smaointe faoi fhéidearthachtaí agus teorainneacha do Scéim Faoisimh ó Thuilte chun gur féidir linn do dhearcthaí a chur san áireamh fad a thosaímid le roghanna na scéime a fhorbairt. 

Cuirfear an chéad Imeacht Rannpháirtíocht an Phobail ar siúl sa suíomh seo mar gheall ar shrianta Covid-19. Cuirfear eolas breise faoin an imeacht ar fáil anseo nuair a bhíonn sé ar fáil.
 

Príomhdhátaí Comhairliúcháin Phoiblí

Imeacht Comhairliúcháin Phoiblí 1

Imeacht Rannpháirtíocht an Phobail

Dáta: 18/06/2020 - 09/07/2020

Láthair: https://consult.kilkenny.ie/

Imeacht Comhairliúcháin Phoiblí 2

An Rogha is Dealraithí a Roghnófar

Dáta: le deimhniú

Láthair: le deimhniú

Imeacht Taispeántais na Scéime

Taispeántas Reachtúil na Scéime

Dáta: le deimhniú

Láthair: le deimhniú


 

Copyright 2020, All rights reserved

Privacy Statement

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie