Cáipéisí Tionscadail

 

Féach, le do thoil, an leagan Béarla den láithreán chun teacht ar Eolas cothrom le dáta.

 

Féach, le do thoil, an leagan Béarla den láithreán chun teacht ar Eolas cothrom le dáta.

 

Limistéir na Scéime

Sainítear Limistéir na Scéime thíos don Tionscadal, Abhainn na Bearú, Abhainn an Dubhuisce agus a bhfo-aibhneacha san áireamh. Beidh aon limistéir i Limistéar an Staidéir ar gá measúnú hidreolaíoch nó timpeallachta a dhéanamh orthu mar chuid den scéim. Meastar go mbeidh draenáil Dhobharcheantar na Bearú go dtí Limistéar na Scéime i gceist leis seo, ar a laghad. 

Project Area

 

Copyright 2020, All rights reserved

Privacy Statement

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie